ติดต่อ

โรงแรม เดอะ ลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา

18, ซอยแหลมเกตุ, ถนนเจิมจอมพล
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : +66 38 311 609
โทรสาร : +66 38 771 722

อีเมล์ : reservation@theloftsriracha.com
เว็บไซต์ : www.theloftsriracha.com